VI ER DET FØRSTE OG ENESTE SELSKAP I NORD-EUROPA SOM PRODUSERER SOLVARMERE

SOLARE VANNVARMERE BLIR PRODUSERT MED HENSYN TIL SPESIFIKKE TREKK VED KLIMAET I NORD-EUROPA

Et selskap med gode utsikter og årlig vekst er det første og eneste i Norden som produserer solvarmere med hensyn til spesifikke trekk ved klimaet in Nord-Europa. Vakuumsolfangere av høy kvalitet utviklet for vann- og romoppvarming om sommeren bidrar til at arlige vanoppvarmingskostnader blir redusert med ca. 50-60%.
Det maksimalt bruket av solenergi for vanoppvarming selv på nordlige breddegrader sammen med simplere installasjon av og kontroll over solfangerne er de største og ubestridelige fordeler av våre solvarmere. En kan kontrollere driften av disse solare vannvarmere på avstand ved å laste ned en kontroll-app til smarttelefonen.

VANNVARMERE KAN BRUKES:

 • ;i private boliger
 • ;i gårder
 • ;i selskaper
 • ;i hoteller
 • ;i gårder brukt til bygdeturisme
 • .for bassengoppvarming osv

DET ER VERDT Å VELGE VANNVARMERNE FORDI:

 • det er et svært funksjonelt solfangersystem til lav pris;
 • de bidrar til at arlige vanoppvarmingskostnader blir redusert med ca. 50-60%;
 • solfangerne blir laget av rustfritt stål (inne, ute og i strukturen) som sikrer deres holdbarhet;
 • utstyret lønner seg i 2-3 år;
 • installasjonen er ekstremt simpel og rimelig;
 • driften kan bli kontrollert ved hjelp av en elektronisk kontroller;
 • driften kan bli kontrollert på avstand ved hjelp av en smartapp;
 • systemet kan kobles til et kombinert eller elektrisk vannoppvarmingsanlegg;
 • utstyret er energieffektiv (forbruket varierer fra 0 til 30kWh årlig);
 • de har en varmeveksler som er lett å avkalke;
 • det er lett å beskytte utstyret mot frysing;
 • solare vannvarmere trenger ingen sirkulasjonspumpe;
 • en solenoidventil kan bli lagt til utstyret.

ELEKTRONISK KONTROLLER

Justerer vannivået og driften av det elektriske varmeelementet til solfangeren og det viser den aktuelle temperaturen og aktiverer den elektriske driften når temperaturen synker under innstilt verdi.
Solare vannvarmere kan kontrolleres gjennom en smarttelefon ved å laste ned en smartapp. Driften av vannsystemet kan kontrolleres på avstand når det passer deg.