Solvarmere

Vi produserer vakuumsolfangere av høy kvalitet for å varme opp vann og rom om sommeren. Våre vannvarmere blir laget av rustfritt stål derfor de er holdbare og lønner seg allerede i 2-3 år. Det er veldig lett å installere våre solfangere som varmer opp vann og en kan gjøre det med minimal kunnskap om rørlegging. Dessuten kan du overlate dette arbeidet til fagfolk.

Hovedtrekkene i våre vannvarmere:

 • Den billigste vei til å installere et komplett solenergisystem
 • De kan kobles til et kombinert eller elektrisk vannoppvarmingsanlegg
 • Plast- eller flerlagsrør brukes for tilkobling
 • Både innvendige og utvendige deler samt strukturen selv blir laget av rustfritt stål
 • Lavt energiforbruk (fra 0 til 30 kW · h årlig)
 • Solfangeren laget av vakuumrør
 • Varmeveksleren laget av rustfritt stål
 • Varmeveksleren er lett å avkalke
 • Det er lett og billig å beskytte utstyrem mot frysing
 • En sirkulasjonspumpe trenges ikke
 • En elektronisk kontroller
 • En solenoidventil kan bli lagt til utstyret

Det er nok solenergi I Nord-Europa

En solfanger er et utstyr til å absorbere både solenergi fra det visuelle spektrum og infrarød stråling. Solfangere brukes til å varme opp vann, rom og bassenger. En solfanger absorberer strålingsenergien ikke fra det visuelle spektrum men også fra infrarød stråling derfor den fungerer også i gråvær. På denne måten varmes vann opp uten direkte solstråler. Solstråling avhenger av sesongen — den er sterkere om sommeren og svakere om vinteren. Det er nok solenergi for å varme opp vann mellom mai og august.

Ifølge observasjonsdata som har blitt samlet I flere år er den gjennomsnittige solstrålingen som horisontale overflater i Litauen tar imot årlig ca. 1000 kW · h/m2 . Det er nesten så mye som i Danmark og mer enn i Sverige hvor det er svært populært å bruke solenergi. Denne mengden er nok til at solenergisystemer utviklet for å varme opp vann i hverdagen brukes effektivt. Det bidrar til at arlige vanoppvarmingskostnader blir redusert med 50-60%.

88 prosent av solstrålene som faller vinkelrett på Jordas overflate per år observeres i de sju månedene — mars, april, mai, juni, juli, august og september. Denne fordelingsmodellen tillater å justere funksjonen av solcellepaneler ifølge sesongen: varmt vann kommer fra indre sentraloppvarmingssystemer om vinteren og fra solvarmeren utenom oppvarmingssesongen. Soldagen et den lengste langs kysten og blir kortere langs de østlige grensene. Gjennomsnittig årlig antall soltimer langs kysten er ca. 1900. På landets østkanten er den ikke mer enn 1700 timer. Maksimat antall soltimer finnes det i Nida.

En solvarmer er et utstyr utviklet for å varme opp vann ved hjelp av solenergi.