Hva er en solvarmer?

Det er et utstyr med innebygd vanntank utviklet for å varme opp vann ved hjelp av solenergi.

Hva er solvarmeren utviklet for?

En solvarmer er utviklet for å varme opp vann. Utstyret består av vakuumrør for å absorbere både lys innenfor det visuelle spektrum og infrarød stråling samt en akkumuleringstank for vann. En varmeveksler til denne tanken er utvilket for å koble til et drikkevannsforsyningsanlegg.

Hvordan fungerer en solvarmer?

Utstyret absorberer sollys og omdanner det til termisk energi som varmer opp vann.

Hva er forskjell mellom en solvarmer med vakuumrør under trykk og en trykkløs varmtvannsbereder?

En solvarmer med vakuumrør under trykk kan installeres på jorda siden trykket i vannvarmeren er det samme som i det lokale vannforsyningsanlegget. Samtidig må trykkløs varmtvannsbereder installeres så høyt som mulig siden trykket vil være avhengig av høyden hvor berederen blir installeres (det vil ikke være komfortabelt å dusje). En solfanger med glykol skal ha en separat bereder med to varmevekslere. Av denne grunn vil utstyrets pris øke og det vil bli vanskeligere å installere det.

Hva om jeg vil vaske meg om natta?

En solfanger har en vanntank som er godt isolert og kan beholde varmen akkumulert i løpet av dagen i noen dager.

Kan solvarmeren fungere om natta?

Om natta varmes vann ikke opp siden sollys trenges for det.

Kan solvarmeren fungere i overskyet vær?

I gråvær reduseres solaktiviteten og, hvis det ikke er nok solenergi, kan vann varmes opp ved hjelp av det innebygde varmeelementet.

Hvordan fungerer solvarmeren om vinteren?

Solvarmeren fungerer ikke om vinteren men en trenge ikke tømme vanntanken. Vannet skal helles ut bare fra rørene. Solvarmeren begynner å fungere effektivt fra midten av mars til midten av oktober.

Kan solvarmeren installeres på et flatt tak?

Selvfølgelig.

Hva er garantien på solvarmeren?

Garantien er 24 måneder. Levetida er 12-15 år.

Trenger solvarmeren noe vedlikehold?

Vannet skal helles ut fra rørene før vinteren.

Er det muli å installere noen solcellepaneler?

Ja, det er mulig.

Er trykket i trykkøkningspumpestasjonen nok?

Ja.

Hvordan blir den beskyttet mot overoppheting?

Det finnes en ventil vannet fordamper igjennom.

Kan jeg koble utstyret til en rørspiral?

Du kan gjøre det hvis du har en sirkulasjonspumpe eller spesiell kontroller.

Hva koster levering?

Fra 30-50 EUR i Litauen.

Hvordan blir solvarmeren emballert?

Alt blir pakket inn i fire emballasjer. De kan bli transportert med stasjonsvogn, flerbruksbil, varebil og minibuss.