VI ÄR FÖRSTA OCH ENDA TILLVERKARE AV SOLVÄRMARE I NORDEUROPA.

SOLFÅNGARE TILLVERKAS I ENLIGHET MED SPECIFIKA KLIMATEGENSKAPER I NORRA EUROPA

Företaget är lovande och expanderar varje år och är den första och enda tillverkaren av solvärmare i norra Europa, vars solfångare tillverkas enligt specifika klimategenskaper i norra Europa. Högkvalitativa vakuum-solfångare är designade för vattenuppvärmning eller rumsuppvärmning på sommaren, vilket sparar cirka 50-60% av kostnaderna för vattenuppvärmning per år. Att maximera användningen av solenergi för att värma vattnet, även på de nordliga breddegraderna, och göra installation och drift av solfångare så enkelt som möjligt är de största och obestridliga fördelarna med solvärmare. Funktionen av dessa solfångare kan fjärrstyras genom att installera en kontrollapp på smarttelefonen.

VATTENVÄRMNINGSSYSTEM ANVÄNDS UTMÄRKT:

 • ;I enskilda hus
 • ;På gårdar
 • ;På företag
 • ;På hotell
 • ;På hembygdar för landsbygdsturism
 • .För pooluppvärmning etc

VATTENVÄRMARE ÄR VÄRT ATT VÄLJA, EFTERSOM:

 • det är ett väl fungerande solfångarsystem till en låg kostnad;
 • sparar cirka 50-60% av kostnaderna för uppvärmning av vatten per år;
 • paneller är tillverkade av rostfritt stål (interiör, exteriör och konstruktion) och är därför hållbara;
 • utrustningen lönar sig inom 2-3 år;
 • mycket enkel och billig installation;
 • driften kan regleras av en elektronisk styrenhet;
 • driften kan fjärrstyras genom att ladda ner en smart app;
 • systemet kan anslutas till kombinerad eller elektrisk vattenvärme;
 • låg elförbrukning (0 till 30 kWh per år);
 • lätt att avkalka värmeväxlare;
 • enkelt skydd mot frysning;
 • dessa solfångare behöver inte cirkulationspump;
 • enheten kan kompletteras med en elektromagnetisk ventil.

ELEKTRONISK STYRENHET

Styrenheten reglerar vattennivån och driften av det elektriska värmeelementet i solfångaren - visar den faktiska temperaturen, aktiverar den elektriska driften när temperaturen blir lägre än inställd.
Solfångaren och vattenvärmesystem kan också styras via smarttelefon genom att ladda ner en smart app. Driften av vattensystemet styrs på distans vid lämplig tidpunkt.