Solvattenvärmare

Vi tillverkar högkvalitativa vakuumsolfångare för vattenvärmare eller rumsuppvärmning på sommaren. Våra vattenvärmare är tillverkade av rostfritt stål så att de är hållbara och återbetalningstiden är bara 2-3 år. Att installera solenergidrivna vattenvärmare är mycket enkelt och det kan göra personer med minsta kunskaper om VVS. Du kan också anförtro detta arbete till proffs.

Nyckelfunktioner hos våra vattenvärmare:

 • Det billigaste sättet att installera ett komplett solfångarsystem
 • Kan anslutas till kombinerad eller elektrisk vattenuppvärmning
 • För anslutning används plast- eller flerskiktsrör
 • Rostfritt stål interiör, exteriör och konstruktion
 • Låg elförbrukning (0 till 30 kWh/år)
 • Vakuumrörs solfångare
 • Värmeväxlare av rostfritt stål
 • Enkelt att avkalka värmeväxlare
 • Lätt och billigt att skydda mot frysning
 • Ingen cirkulationspump krävs (behövs inte)
 • Mikroprocessorstyrning
 • Möjlighet att komplettera med elektromagnetisk ventil

Det är tillräckligt med solenergi i norra Europa

Solfångare är en anordning som används för att fånga solenergi som överförs av synligt ljus och infrarött ljus (eng. to collect – att samla). Solfångare används för beredning av varmvatten, inomhus- och pooluppvärmning. Eftersom solfångare absorberar energin inte bara från synligt ljus utan också från infrarött ljus, fungerar de även när det är molnigt. Därför värms vattnet upp när det inte finns direkt solljus. Solens strålning beror på tiden på året – den är starkare på sommaren och svagare på vintern. Från maj till augusti är solenergi fullt tillräcklig för att tillgodose efterfrågan på varmt vatten.

Enligt data från fleråriga observationer är den den totala genomsnittliga årliga solstrålningen som infaller på de horisontella ytorna av Litauen cirka 1000 kWh/m². Detta är nästan lika mycket som i Danmark och mer än i Sverige, där solenergi är särskilt populärt. Denna mängd solenergi är tillräcklig för att effektivt använda solfångare för att producera hushållsvatten. Detta sparar 50-60% kostnaden för vattenuppvärmning per år.

Perioden, då 88 procent av den årliga solenergin som faller vinkelrätt mot jordens yta är sju månader – mars, april, maj, juni, juli, augusti och september. Denna fördelning av solenergi gör det möjligt att anpassa solfångare till säsongsuppvärmning av byggnader – på vintern kommer varmt vatten från centralvärmesystemet i enskilda bostäder och från solen under icke-värmesäsongen. Tiden då solen lyser är den längsta vid havet och kortare mot östgränsen. Det genomsnittliga antalet soltimmar på kusten är cirka 1900 per år. Den överstiger inte 1700 timmar på landets östra gräns. Det största antalet soltimmar är i Nida.

Solvattenvärmare - en anordning för beredning av varmt vatten med solenergi.